svd.se / found 664 days ago

Tvåårsregeln bör tas bort

Jag har under det senaste året på regeringens uppdrag utrett den så kallade fruimporten, alltså utländska kvinnor som kommer till Sverige på grund av...