lt.se / found 663 days ago

Irakier lämnar SD - Södertälje - www.lt.se

En stor del av Sverigedemokraternas ­irakiska medlemmar lämnar partiet. De känner sig diskriminerade på grund av sin invandrarbakgrund. Mer än halva ­