svd.se / found 666 days ago

Riksdagen kände inte till medverkan i Nato-övning

Urban Ahlin, S, som är vice ordförande i Utrikesutskottet, säger: – Sverige är militärt alliansfritt.