svd.se / found 674 days ago

Facket vill lätta för studenter som vill jobba

Saco-S presenterar sitt förslag vid ett möte med Arbetsgivarverket idag.