gp.se / found 674 days ago

Islamismen får allt större fäste i Hjällbo - Debatt - www.gp.se

Den somaliska barn- och kulturföreningen Afrikas Horn ursprungliga verksamhet har i ökad grad övergått till islamism. Lokalen fungerar numera som en r