svd.se / found 739 days ago

Lärare går miste om introduktionsåret

4 av 10 nya lärare får inte det introduktionsår de har rätt till, visar en ny undersökning. Den enskilde läraren hamnar i kläm när arbetsgivarna inte tar sitt ansvar för introduktionen. Därmed undermineras legitimationssystemet ytterligare, skriver Markus Lindgren och Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet.