vg.no / found 871 days ago

Ap trosser faglige råd og vil ha tidlig ultralyd - VG Nett om Helse og medisin

Arbeiderpartiet vil innføre rutinemessig ultralyd av gravide allerede i tolvte svangerskapsuke, til tross for at fagfolk går inn for det motsatte.