vg.no / found 955 days ago

SV takket nei til miljøbuss - VG Nett om Valget 2011

SV fikk tilbud om langt mindre miljøskadelige busser under valgkampen, men takket nei. Prisen ble for høy, hevder et av Norges største busselskap.