vg.no / found 615 days ago

Norges verste jobb er ledig - VG Nett om Frithjof Jacobsen kommenterer

Vi trenger et nytt politi. Med en sterk ledelse. Arbeiderpartiet og Grete Faremo tenker kun på seg selv.